Profil

KBH Rengøring er et rengøringsselskab, der sætter fokus på kvaliteten. Vi udfører kvalitetskontrol, hvor vi vurdere den udførte rengøring ud fra det planlagte rengøringsprogram, således at vi sikre et optimalt service- og kvalitetsniveau.

Alle vores ansatte uddannes til at levere professionel rengøring og ejendomsservice af høj kvalitet.

Vi lægger stor vægt på medarbejdernes arbejdsvilkår, og vores holdning er at kun gennem stabile og langvarige ansættelsesforhold, kan give kunderne den kvalitet vi er kendt for.

Vi sørger altid for at være på forkant med de nyeste teknikker, metodeforbedringer og planlægningssystemer, for at sikre vore kunder de mest optimale rengøringsløsninger.

Organisation

KBH Rengøring har via sin ledelsesstruktur, bevaret den tætte kontakt til kunden, både via assistenterne og driftslederne.

Driften ledes af driftsledere, der er budgetansvarlige for hver kunde, og hvis områder er nøje sammensat ud fra de behov, som de enkelte kunder har. Det er derfor ikke geografisk bestemt, hvilke kunder der henhører under den enkelte driftsleder, men alene kundens behov. Dette sikre at vi altid har den bedste leder til den på gældende opgave.

Alle assistenterne er nøje instrueret i hvordan den enkelte opgave skal løses, ud fra et individuelt behov hos den enkelte kunde. Dette behov ændres naturligvis med tiden, og derfor bliver dette også løbende fulgt op af den enkelte driftsleder.

På alle pladser, uanset størrelse, er der altid en assistent, der kan træde til i forbindelse med sygdom eller lignende fravær.

Kvalitetsstyring

KBH Rengøring anvender programmeret rengøring, for at tilsikre kunden den kvalitet og det produkt der aftalt.

Hvert enkelt område hos større kunder har således en særskilt plan, der nøje beskriver for den enkelte assistent, hvad opgaven er og hvordan den skal løses, på hver enkelt af ugens dage.

Den programmerede rengøring gør det også meget overskueligt for kunden, at følge med i rengøringsarbejdet, og at sikre sig at den aftalte kvalitet leveres. Ved ethvert konstateres svigt i denne proces, vil den ansvarlige driftsleder straks kontakte den enkelte assistent og sikre at fejlen rettes, og såfremt det af hensyn til den er nødvendigt, rette fejlen selv.

Assistenterne udfærdiger løbende egenkontrolskemaer. Disse bruges som et værktøj til assistenten, for at tilsikre at arbejdsplanerne bliver overholdt. Et egenkontrolskema må godt indeholde evt. konstaterede svigt, men formålet med egenkontrollen er, at assistenten får iværksat en plan for at rette evt. fejl.

Personale

Alle ansatte har ren straffeattest.

Personer som ønsker et ekstrajob i nogle måneder bliver ikke ansat. Det er rarest for alle parter, at rengøringsassistenterne beholder jobbet i en længere periode.

Alle assistenterne oplæres i rengøringsmaterialerne, herunder viden og udnyttelse af PH-værdier.

De taler og skriver dansk.

Den første rengøringsdag er der en inspektør med, for at sikre at rengøringsassistenten forstår og kan udføre arbejdsplanen således, at kunden får den service, som er aftalt.